Evde Bakım Maaşı için Gelişmeler

Evde Bakım Aylığı 1000 Türk lirası Oluyor
Çok ihtiyar yada herhangi bir özürü olup ihtiyaç sahibi olan insanların bakımını üstlenmiş ve de böyle şahısların bakımı ile ilgilenen şahıslara evde bakma maaşı ödenir. Söz konusu gelir hükümet tarafıyla verilmekte aynı zamanda şu an itibari ila Dokuz yüz yirmi dört Türk lirası. 2017 yılına giriyorken bir müjde geldi ve bununla birlikte hanede bakma maaşına yeni bir yıl ile birlikte Yüzde8 zam getiriliceği bildirildi. Böyle zam ile birlikte Dairede Bakım Aylığı 1000 Tl Olmakta . Milletin pek çok kısmı şimdilerde böyle bir işlemden habersiz olduğu gayesiyle söz konusu makaleyi okuyan şahısların etraflarında bu biçimde durumdaki insanlara nasihatte bulunarak, devletin yapmış olduğu işte bu fırsattan yararlanmalarını söylemeleri çok önemlidir. Şimdiye kadar Beş yüz bin insan işte bu destekten faydalansa de yurdumuzda maateessüf birden çok familya bu uygulamadan habersiz.
Devletin vermiş bulunduğu böyle maaştan sayfamızı takip edenlerin bilgisi vardır ve bununla birlikte ne şekilde alınacağı alanında da bilgilendirmeleri daha önce evde bakım maaşı 1000 lira yazmıştık. Lakin yeni yeni okuyucularımız için tekrar etmekte yarar vardır. Dairede bakım maaşı alabilmek gayesiyele dairede bakıma muhtaç şahsın tam teşekküllü herhangi bir hastaneden sağlık kurul raporu alması gerekmekte ve de söz konusu rapor sonucu %50 bununla birlikte üstünde belirli bir engelinin olduğuna ilişkin yazı bulunması gerekiyor. Bununla beraber işte bu rapor içinde yer alan “ağır engelli” tarafında da evet onayının yer alması gerekir. Bu işlemin yanı sıra diğer bir bilgi de; dairede bakıma muhtaç durumdaki insanın yaşadığı hanede bulunan insanların maaşlarının, hane halkından olan kişi başına düşen gelirin 607 Türk lirası ’den aşağı seviyede bulunması gerekmekte. Söz gelimi dairede 5 insan var ise, çalışanların aylıkları toplanır ve ayrıca beşe bölünür çıkan sayı 606.95 TL 'ndan aşağı seviyede ise bu aylığı alma olanağı kazanırsınız. Evde bakma maaşı özrü bulunan bulunan şahısa değil bakımını üstlenmiş kişiye verilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *